Her finner du informasjon om angst.

Angst er ubehagelig, men ikke farlig. Det finnes forskjellige typer angst, men fellestrekk er følelse av frykt eller sterkt ubehag. Angst kan være et tegn på at man har levd med for mye stress og belastninger over lang tid. Du kan bli kvitt angsten eller lære å håndtere den bedre, med rett behandling og ved hjelp av egen innsats.

Tekst tatt fra Rådet for psykisk helse

Les mer om angst her:

https://psykiskhelse.no/angst

https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker og svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Tekst tatt fra Norsk forening for kognetiv terapi.

Les mer her:

https://www.kognitiv.no/psykiske-lidelser/ulike-typer/angst/

 

Her finner du informasjon om depresjon.

20 til 30 prosent av oss vil en eller flere ganger i livet oppleve en depresjon. Depresjon er med andre ord en vanlig psykisk helseplage. Å være deprimert kan føles vondt, tungt og ødelegge livsgnisten. Men det går an å komme ut av en depresjon, og du kan også lære deg å forebygge.

Tekst tatt fra Rådet for psykisk helse

Les mer her:

https://psykiskhelse.no/depresjon

Depresjon er en tilstand som er karakterisert ved senket stemningsleie, interesse- og gledesløshet og energitap eller økt trettbarhet. 15 til 25 prosent av alle kvinner og cirka 10 prosent av alle menn får i løpet av livet en depresjon som trenger behandling.

Tekst tatt fra NHI.NO

Les mer her

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/depresjon/depresjon-en-oversikt/

https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon