Hva er diabetes?

I fordøyelsesprosessen blir mye av maten vi spiser omdannet til glukose, mest kjent som blodsukker. Glukose sirkulerer i blodstrømmen og brukes som mat av kroppens celler. Men cellene kan ikke ta opp glukose alene. Et hormon som kalles insulin, og som lages i bukspyttkjertelen, må først binde seg til celleoverflaten. Når det skjer, blir cellene aktiverte og de blir i stand til å ta opp, absorbere, glukose. Denne prosessen gjenoppretter kroppens blodsukker til et normalt nivå etter et måltid. 

Diabetes mellitus er en tilstand som påvirker kroppens evne til å nyttiggjøre seg blodglukose på en effektiv måte. Ved type 1 diabetes produserer ikke bukspyttkjertelen nok insulin, slik at glukose ikke kan absorberes av cellene. Ved type 2 diabetes produseres insulin, men insulinet virker ikke som det skal, og glukose absorberes ikke like bra av cellene som hos friske personer. Begge formene for diabetes gir det samme resultatet: glukose absorberes ikke av cellene. Dette er grunnen til at personer med diabetes har høye blodsukkernivå. Uten det normale opptaket av glukose fra blodstrømmen, ”hungrer” cellene etter mat.

Uavhengig av hvilken type diabetes en person har, må pasienter med diabetes jevnlig kontrollere sitt blodsukkernivå. Avhengig av hvilken type og alvorlighetsgraden av sykdommen, kan diabetes behandles med kostendringer og eventuelt medisiner.

Barn og diabetes:

De aller fleste barn med diabetes har type 1. Da slutter bukspyttkjertelen i løpet av kort tid å produsere insulin, og kroppen blir derfor helt avhengig av å få tilført det blodsukkersenkende hormonet utenfra – med penn eller pumpe. Det som fram til da var en naturlig prosess som en frisk kropp tok det hele og fulle ansvaret for, er med ett blitt noe barnet – og foreldrene et stykke på vei – må ta ansvaret for selv. Hver dag, livet ut.

Tekst hentet fra diabetesforbundet

https://www.diabetes.no/barn/

 

Ung diabetes.

Ungdiabetes jobber for ungdom i alderen 14-30 år og arrangerer kurs, konferanser og aktiviteter for ungdom både nasjonalt og lokalt. Vi er også et rådgivende organ i ungdomssaker som forbundet jobber med. Ungdiabetesstyrer finnes på både fylkes- og nasjonalt plan, og du er hjertelig velkommen til å bli med!

https://www.diabetes.no/ungdiabetes/

 

Innvandrere og diabetes.

Diabetesforbundet har mye tilrettelagt informasjon for personer med innvandrerbakgrunn.

https://www.diabetes.no/om-diabetes/innvandrere/