Det å leve med hudproblemer varierer veldig fra person til person. Noen mennesker har store områder av kroppen dekket mens andre kun har noen få flekker. Noen opplever at sykdommen hemmer dem i hverdagen mens andre ikke blir nevneværdig påvirket av det.

På PEF sin side "Min Psoriasis" kan du lese om mennesker som opplever samme sykdom ulikt.

Klikk her så sender vi deg til "Min Psoriasis"