Hva er kreft? 

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre. Derfor vil sykdomsforløpet, behandling og overlevelse variere.

Hva kjennetegner kreft?

Kroppen produserer hele tiden nye celler til erstatning for de som naturlig dør. For at nye celler skal produseres, dobler en celle sitt arvestoff (DNA) og deler seg i to celler, så i fire  osv. Ved kreft har det oppstått skader (mutasjoner) i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter hvert som disse kreftcellene fortsetter å dele seg ukontrollert, skjer det en opphopning av kreftceller i organet der veksten startet. Det vil etter hvert dannes en kreftsvulst.

Kan man forebygge kreft?

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Vi har ingen garanti mot å utvikle kreft, men vi kan ta noen valg som reduserer risikoen.

Det kan ta opptil 20 år fra første gang det skjer en feil ved celledelingen til en svulst er stor nok til å bli oppdaget. Etterhvert vil den også kunne gi symptomer.

Les mer her: https://kreftforeningen.no/om-kreft/hva-er-kreft/

 

10 ting som øker risikoen for å få kreft!

1) Røyk og snus 2) Overvekt 3) Usundt kosthold 4) Sol og solarium 5) Innaktivitet

6) HVP Virus (Human Papillomavirus) 7) Alkohol 8) Ulike yrker

9) Radon 10) Stråling fra mobiltelefon, sendemaster og trådløs nett. 

11) Kosmetikk og kremer

Les mer her: https://kreftforeningen.no/forebygging/

 

 Behandling 

Hvordan kreft behandles varierer fra kreftform til kreftform og fra pasient til pasient. Ofte består behandlingen i en kombinasjon av ulike metoder.

Cellegift - er medisin som bekjemper og dreper kreftcellene. Mange kurer kan gi kvalme og brekninger.

Kirurgi - innebærer at kreftsvulsten fjernes ved operasjon, ofte i kombinasjonsbehandling.

Strålebehandling - gis for å drepe og stoppe kreftcellene. Type stråling og dose varierer.

Målrettede legemidler - er rettet mot mutasjoner i kreftcellene.

Imminterapi - stimulerer immunforsvaret til å gå til angrep på kreftcellene.

Kliniske studier - er behandling som testes på mennesker for første gang.

Lindrende/Palliativ behandling - er å gi best mulig symptomlindring til pasienter med uhelbredelig sykdom.

Stamcelletransplantasjon - er en behandlingsform for kreft i blodet, benmargen og noen former av lymfekreft.

Alternativ behandling - Det finnes mange alternative behandlingsformer. Her er råd til deg som vurderer slik behandling.

Les mer her: https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftbehandling/

 

 

Trykk på de ulike sykdommene for å få informasjon

Benmargskreft

Bensarkom

Blærekreft

Bløtvevssarkom

Bløtvevssarkom hos barn

Brystkreft

Bukspyttkjertelkreft

Eggstokkreft

Galleblære/gallegangskreft

Hjernesvulst hos barn

Hjernesvulst hos voksne

Hode- og halskreft

Hudkreft

Kreft i de ytre kvinnelige kjønnsorganene

Leukemi hos barn

Leukemi hos voksne

Leverkreft hos barn

Leverkreft hos voksne

Livmorhalskreft

Livmorkreft

Lungehinnekreft

Lungekreft

Lymfekreft

Magesekkreft

Melanom (føflekkreft)

Nevroendokrin kreft (NET)

Nyrekreft

Peniskreft

Prostatakreft

Kreft i skjoldbruskkjertel­en

Spiserørskreft

Tarmkreft

Testikkelkreft

Øyekreft hos barn (retinoblastom)

 

Kilder: Kreftforeningen.no