Nevropati

Nevropati er fremdeles et mysterium for forskerne, og sykdommen er derfor vanskelig å behandle.

Årsaken til symptomene er at myelinet, som er et lag av celler fulle av fett som ligger rundt nervene våre, blir borte. Normalt isolerer myelinet nervecellene, slik at de kan sende signaler raskt og langt, men uten myelin mister de signalet raskt. De tynneste nervene, som har lite eller ikke noe myelin, blir rammet først. Dette dreier seg gjerne om smerte- og følelsesfibre.

Ulike typer nevropati

Det finnes ulike typer nevropati, og de får navn etter hvilke eller hvilken type nerver som blir skadet:

  • Ved polynevropati blir flere nerver skadet, gjerne symmetrisk. Da blir for eksempel følelsen i begge føttene borte omtrent samtidig.
  • Mononevropati betyr nevropati der bare én nerve er skadet, for eksempel på grunn av en skade eller kirurgi.
  • Ved tynnfibernevropati er særlig tynne nerver med og uten myelin rammet. Dette dreier seg gjerne om nerver som sender sanseopplevelser fra armer og bein.

Symptomer

Som nevnt er nervene som sender ut smerte og andre sanseinntrykk spesielt tynne, og de blir derfor raskt skadet hvis man får nevropati. Det er derfor vanlig at folk går til legen med plager som smerte, kulde, stikk, brenning eller kløe uten noen spesiell grunn – særlig i føttene, fordi nervene der er lange og tynne.

 

Informasjon hentet fra www.lommelegen.no

 

Klikk på linkene og les mer om nevropati her:

https://www.diabetes.no/om-diabetes/komplikasjoner/fotter-fotkomplikasjon/nevropati/

https://www.fysionett.no/nevropati/

https://sml.snl.no/nevropati

https://www.lommelegen.no/nervesystemet/nevropatisk-smerte/artikkel/nevropati/70472965