PERSONVERNERKLÆRING FOR atease.no

Behandling av personopplysninger på atease.no

NB! Kopiering fra denne personvernerklæringen er ikke tillatt og anses som brudd på lov om opphavsrett.

 

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å bestille nyhetsbrev eller bestille varer av oss vil At Ease Sandum behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er At Ease Sandum ved Linn Grete SandumKontaktinformasjonen til At Ease Sandumer:

Adresse: Follumveien 100

E-post: post@atease.no

Telefon: +47 99 46 70 65

Organisasjonsnummer: 922 729 905  

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte post@atease.no eller +47 99 46 70 65.

 

 1.        Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

 

 1.        Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 2.        Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3.        Nettsiden atease.no er hostet av 24 Nettbutikk. Ansatte i 24 Nettbutikk har tilgang til personopplysningene du legger inn for å bistå At Ease Sandum i forbindelse med kjøpet du gjorde på atease.no. Behandling av personopplysning skjer på grunnlag av interesseavveining, vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å gi deg best mulig service ved kjøp hos atease.no.
 4.        Tilby betalingsløsninger på atease.no. Navn, adresse, telefon, epost adresse du oppgir ved betaling på atease.no. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av avtale med deg og er nødvendig for at du skal gjennomføre kjøpet på atease.no
 5.        Sende varer til deg. Navn, adresse, telefon, epost adresse du oppgir ved kjøp blir lagt inn i Bring sin portal hvor vi skriver ut fraktbillett til deg. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av avtale med deg og er nødvendig for at vi skal sende varene du bestilte hjem til deg.

All overføring av personopplysning vi gjør utenfor EU/EØS er klarert med databehandlere via Databehandleravtaler og sikkerhetserklæringer for trygg overføring.

 

 

 1.        Utlevering av personopplysninger til andre.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

At Ease Sandum bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 •        Mailchimp brukes til å sende ut nyhetsbrev. Her behandles personopplysninger du la inn når du meldte deg inn i nyhetsbrevet våres og derav samtykket til behandlingen. Opplysninger vi samler inn er Navn, epost, telefon og adresse.
 •        G-mail og Messenger brukes for å svare på henvendelser du legger inn via nettbutikken. Behandlingen skjer av interesseavveining og vi anser det som nødvendig å svare på spørsmål du måtte ha ved et eventuelt kjøp hos oss. Personopplysninger vi samler inn er Navn og epost adresse.
 •        24 Nettbutikk brukes som plattform til nettsiden atease.no. Her samler vi inn personopplysninger du legger inn på nettsiden når du bestiller varer av oss. Behandlingen anser vi som nødvendig for at du skal fullføre kjøp på atease.no. Opplysninger vi samler inn er Navn, epost, telefon og adresse og kortnummer.
 •        Vipps, Klarne og PayPal brukes som betalingsløsninger for at du skal kunne betale for varen du bestiller hos oss. Vi anser behandlingen som nødvendig for at du skal fullføre kjøpet på atease.no. Opplysninger vi samler inn er Navn, adresse, epost og telefon.
 •        Bring brukes for å sende varer du bestilte på atease.no hjem til deg. Vi anser behandlingen nødvendig for at vi skal sende varer du bestilte og etter avtale med deg siden du selv valgte frakt i nettbutikken atease.no. Opplysninger vi samler inn er Navn, adresse, telefon og epost adresse.

Vi bruker også følgende analyseverktøy på nettsiden:

 Vi bruker Google Analytics for å spore adferd på nettsiden. Vi bruker Facebook piksel for å spore adferd på nettsiden, og for å målrette annonsering på hhv. Facebook.  Personopplysninger som blir behandlet er IP-addresse.

 

 

 1.        Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

 1.        Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en mail på post@atease.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.[iv]

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en mail til post@atease.no.

 1.  Sikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og tofaktorautentisering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Vi tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte.

 

      6.       Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

       7.       Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

At Ease Sandum har fått bistand av GDPR Support i utarbeidelse av denne personvernerklæringen. De er på ingen måter juridisk ansvarlig for innholdet, men kan kontaktes på mail: linn.grete@gdprsupport.no, om du har behov for hjelp til å utarbeide en personvernerklæring på dine nettsider.

 

NB! Kopiering fra denne personvernerklæringen er ikke tillatt og anses som brudd på lov om opphavsrett.